Γιατί να έρθω;

Πόσο εφικτό είναι ν’ αλλάξω;

Πόσο εύκολο είναι να αλλάξω «κακές» συνήθειες και αρνητικές συμπεριφορές που με κρατάνε πίσω και να απαλλαγώ από τα εμπόδιά μου; Γίνεται ν’ αλλάξω;

Εμπόδια που γίνονται εφόδια

Πού ξεκινά και πού σταματά η εσωτερική ελευθερία μου; Τι μπορώ να κάνω για τις εξωτερικές πιέσεις αλλά και τους εσωτερικούς εξαναγκασμούς;

psychotherapy help

Γιατί να κάνω ψυχοθεραπεία;

Σε κάποιες περιόδους της ζωής μας είναι χρήσιμο να αξιοποιήσουμε τη συμβουλευτική ως εργαλείο αντί να παιδευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι/ες μας.